آخرین اخبار : 

دیماه ۹۴

ضمن تقدیر و تشکر فراوان از کلیه مدارسی که در سایت همگام مدارس فعالیت دارند؛ ۱۰ مدرسه برتر همگام شهرستان کاشان در پایان دیماه ۱۳۹۴ معرفی می گردند.

لازم به ذکر است که امتیاز دهی سایتها طبق امتیاز دهی جدید و جدول زیر طبق گزارش و امتیازدهی سایت همگام وزارت می باشد و فناوری اطلاعات کاشان هیچ دخالتی در آن نداشته است.

توجه: لیست ارزیابی«امتیازدهی» سایت همگام در داشبورد مدیریت همگام مدارس و در ماژول گزارشات مدیریتی قابل رویت می باشد.

ردیف نام مدرسه آدرس سایت امتیاز
۱ حضرت علی اصغر 

aliasghar.isf69.ir

۶۲۳
۲ شهید سالم 

shahidsalem.isf69.ir

۵۵۲
۳ شهید باهنر 

bahonar1.isf69.ir

۴۶۹
۴ ابن سینا

ebnesina.isf69.ir

۳۹۳
۵ چهارده معصوم ۲

۱۴masoom2.isf69.ir

۲۸۲
۶ شهدای مخملبافی۱ makhmalbafi1.isf69.ir ۲۷۰
۷ حاج احمد سینائیان

sinaeiyan.isf69.ir

۲۶۷
۸ ربیعی

rabiee.isf69.ir 

۲۴۸
۹ شاهد(اخوان ستوده)

shahedpk.isf69.ir

۲۳۸
۱۰ علوی

alavi1.isf69.ir

۲۱۰