آخرین اخبار : 

تماس با ما

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم.

مسلم سخنی نوش آبادی، کارشناس فناوری اطّلاعات آموزش و پرورش کاشان

شماره تلفن تماس:  ۰۳۱۵۵۴۴۹۹۸۸

Email: moslem_so1385@yahoo.com  (شخصی)

Email: favakashan@yahoo.com  (فناوری اطلاعات)

لطفا صبر کنید