آخرین اخبار : 

متفرقه

طریقه به اشتراک گذاری پرینتر در ویندوز xp + فیلم آموزشی

 دانلود فیلم آموزشی (بعد از کلیک روی دانلود و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه  save video as  را انتخاب نمایید)

تعریف رشته – پایه و کلاس در سناد ۹۵-۹۴ + فیلم آموزشی

نمایش و  دانلود فیلم آموزشی برای دانلود کردن فیلم (بعد از کلیک روی دانلود فیلم آموزشی و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه save video as ...

ثبت نام میان پایه در سناد ۹۵-۹۴ + فیلم آموزشی

نمایش و  دانلود فیلم آموزشی برای دانلود کردن فیلم (بعد از کلیک روی دانلود فیلم آموزشی و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه save video as ...

ثبت نام دانش آموزان جدید الورود در سناد + فیلم آموزشی

نمایش و  دانلود فیلم آموزشی برای دانلود کردن فیلم (بعد از کلیک روی دانلود فیلم آموزشی و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه save video as ...

ویرایش اطلاعات دانش آموزان در سناد + فیلم آموزشی

نمایش و  دانلود فیلم آموزشی برای دانلود کردن فیلم (بعد از کلیک روی دانلود فیلم آموزشی و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه save video as ...

استعلام شناسایی و تغییر وضعیت ثبت نام در سناد + فیلم آموزشی

نمایش و  دانلود فیلم آموزشی برای دانلود کردن فیلم (بعد از کلیک روی دانلود فیلم آموزشی و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه save video as ...

آموزش آپدیت نود ۳۲ + فیلم آموزشی

    نمایش و  دانلود فیلم آموزشی برای دانلود کردن فیلم (بعد از کلیک روی دانلود فیلم آموزشی و باز شدن آن، روی فیلم راست کلیک  کرده ، سپس گزینه save video as ...